• 925 - Forziere rosso
 • 924 - Bianco forziere
 • 923 - Forziere ebano
 • 928 - FORZIERE ROVERE

带伸缩项链架的组合型珠宝柜红色抛光树瘤,牛皮手柄,黄铜镀24K金副件。内置红色亮漆钢铁柜。

产品表

 • 尺寸大小

  cm. 62x41x63

 • 重量

  kg. 74

 • 安全的內部測量

  cm. 55x33,5x53

技术规格

触摸式密码锁,并带紧急解锁系统。